Het zonnelied
Franciscus schreef het "Loflied op de Schepselen" - dat bekend is geworden als het Zonnelied - tegen het einde van zijn leven. De oorspronkelijke tekst was waarschijnlijk in het Umbrisch, de moedertaal van Franciscus. Een min of meer letterlijke vertaling is:

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U te noemen.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen,
vooral heer broeder zon, die de dag is,
en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en stralend met grote luister.
Van U, Allerhoogste, draagt hij het zinnebeeld.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gemaakt,
schitterend, kostbaar en mooi.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder wind
en door de lucht en de wolken,
het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is, nederig, kostbaar en kuis.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie Gij voor ons de nacht verlicht.
En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door zuster aarde,
onze moeder die ons in leven houdt en leidt
en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door hen
die vergiffenis schenken door uw liefde
en ziekte en verdrukking dragen.
Gelukkig zij die dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, zullen zij worden gekroond.

Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door onze zuster de lichamelijke dood,
waaraan geen levend mens ontsnappen kan.
Wee hen die sterven in doodzonde.
Gelukkig wie zij aantreft in uw allerheiligste wil,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Loof en zegen mijn Heer
en dank en dien Hem met grote nederigheid.


Er bestaan verschillende Nederlandse versies van het Zonnelied. Het "lijflied" van de Franciscaanse Bos- en Heideweek (én van de Franciscaanse Beweging als geheel) is de versie van de kapucijn Richard van Grunsven.

Refrein: Geprezen o Heer en geloofd en gedankt,
om uw schepselen die u dienen
Laudate e benedicete mi Signore, laudate

1. Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepsel, broeder Zon,
die voor ons de dag tot dag maakt
en met licht en kleur stralend heenwijst naar de bron
die het leven in zijn volheid raakt.
Refrein...

2. Wees geloofd, onze Heer, om de glans van zuster Maan
en miljoenen sterren, fonkelend en kostbaar
om de wolken en licht en om alle weerbericht
broeder Wind, fris en zacht of ontembaar.
Refrein...

3. Om het Water die helder en goed is voor wat leeft
en verdeeld in duizend stromen;
wees geloofd om broeder Vuur, die ons licht en warmte geeft
en met kracht in ons hart wil komen.
Refrein...

4. Wees geprezen, mijn Heer, om uw schepping die ons voedt
om de overvloed van moeder Aarde,
die de bloemen en kruiden en vruchten groeien doet
en wat leeft verhoogt in waarde.
Refrein...

5. Wees geloofd, onze Heer, om de mens die vrede sticht,
vreugd' verspreidt naar uw welbehagen.
Om het hart dat op u, Allerhoogste, zich richt
en het kruis in deemoed wil dragen.
Refrein...

6. Wees geprezen, mijn Heer, om 't geheim van zuster Dood:
onontkoombaar, vreeswekkend, bevrijdend.
Zij die leven in uw wil ondergaan geen tweede dood.
Wees geloofd en gediend in need'righeid.
Refrein...

Hoe het Zonnelied een aantal jaren geleden klonk tijdens het kamp is hier te horen

N.B. Hiervoor moet het gratis programma Real Player op je computer ge´nstalleerd zijn. Dit is eventueel via deze link te downloaden.

Terug