Links


Franciscaans

De Franciscaanse Beweging heeft sinds november 2005 een eigen webstek.

Op de stek "Franciscus en co" van Piet-Hein van der Veer is veel informatie te vinden over Franciscus en de Franciscaanse Beweging

Hetzelfde geldt voor de webstek van Hans Sevenhoven

Wij zijn niet de enige Franciscaanse natuur-en-milieu webstek: kijk vooral ook op de stek van het Franciscaanse Milieuproject (Stoutenburg)


Bos en heide

De Stichting Landschapsbeheer Groningen, onze "werkgever" in de Appèlbergen

Staatsbosbeheer is de eigenaar van de Appèlbergen

Op de stek van de ANWB staat een wandeling door de Appèlbergen beschreven

Onze favoriete plek om na het werk van een ijsje of een biertje te genieten: het Paviljoen

Een stuk van het Pieterpad loopt door de Appèlbergen

Begin de zondag goed met de wekelijkse uitzending van het enige echte natuur- en milieuprogramma Vroege Vogels (VARA-radio)


Varia

Informatie over vieringen van de Pepergasthuisgemeente in Groningen, die nog wel eens door kampdeelnemers bezocht worden

In 2002 ging het hele kamp op excursie naar de Groningse werkplaats van de Stichting Gered Gereedschap

Belangrijke bron voor werkkleding tijdens het kamp: het Groningse kringloopbedrijf Mamamini


En tenslotte...
Nog een fraaie foto van het huis De Kooikamp


Terug