Bos en heide
Ieder jaar, meestal begin juli, komt een groep van zo'n 20 tot 25 mensen een week lang bij elkaar op het terrein van het huis "De Kooikamp" in Glimmen, een kilometer of acht ten zuiden van de stad Groningen. Zij besteden die week met name aan werken in het natuurgebied "De Appèlbergen", een hoogveengebiedje in de directe omgeving van Glimmen. Vijf dagen lang worden er berkjes getrokken om het hoogveen weer open te maken, er wordt heide geplagd, er worden bramenstruiken geruimd of paden weer opengemaakt. Tussen het werken door wordt er veel gelachen en gezongen met elkaar en wordt er veel lief en leed gedeeld.

Franciscaans
De Franciscaanse Bos- en Heideweek wordt georganiseerd door een groep mensen vanuit de Franciscaanse Beweging in Nederland. De Franciscaanse Beweging verenigt vrouwen en mannen die zich aangesproken voelen door Franciscus van Assisi, een heilige uit de 12e en 13e eeuw die bekend stond om zijn grote liefde voor alles wat leeft. Deze inspiratie zorgt ervoor dat de Bos- en Heideweek meer is dan alleen maar lekker in de natuur werken. Het dagelijkse leven tijdens de week wordt omlijst door verhalen over en teksten van Franciscus, waaronder in de allereerste plaats zijn Zonnelied. De Bos- en Heideweek biedt dus zowel gezonde inspanning als bezinning.

Wie komen er zoal?
De Franciscaanse Bos- en Heideweek heeft in de loop van haar 15-jarig bestaan heel veel vrouwen en mannen op De Kooikamp zien verschijnen. Ieder jaar zijn er weer nieuwe gezichten te verwelkomen. Tijdens die 15 jaar heeft zich ook een vaste kern van deelnemers gevormd, die (vrijwel) ieder jaar weer de gang naar Glimmen maken. Door deze mensen wordt de Franciscaanse Bos- en Heideweek vaak kortweg "het kamp" of "Glimmen" genoemd. De jongste deelnemer die ooit heeft deelgenomen is 16, de oudste is inmiddels in de 70. Wat al deze mensen gemeen hebben is liefde voor de natuur en voor het buiten bezig zijn en een zekere behoefte aan bezinning. Sommige deelnemers zijn al langer vertrouwd met Franciscus en de Franciscaanse Beweging, anderen komen tijdens de Bos- en Heideweek voor het eerst in aanraking met Franciscus en zijn beweging. Een open instelling is daarbij veel belangrijker dan de vraag of je al dan niet bij een kerk hoort.

Praktische kamp-weetjes
De Franciscaanse Bos- en Heideweek houdt de zelfwerkzaamheid van de deelnemers hoog in het vaandel, zodat iedereen zich ook bij het kamp betrokken kan voelen. De deelnemers nemen meestal zelf een tentje mee om in te slapen. De kampwerkzaamheden, zoals koken en schoonmaken, worden gezamenlijk gedaan. Het eten is vegetarisch en dat smaakt altijd prima na een hele dag buiten in de natuur. Voor de maaltijden en andere momenten van samenzijn hebben we een grote legertent, waarin het vooral als 't buiten regent (dat komt soms weleens voor...) goed toeven is.

Impressies van het kamp


Terug