Pinkster-Rondzendbrief 2000

"Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt reeds."
(Uit de eerste brief van St. Jan)

Lieve zusters en broeders,

Nu het in deze Pinksterdagen lijkt alsof de Geest alles in de natuur doortintelt en tot leven heeft gebracht, kunnen wij niet achterblijven om ook iets van ons leven en ons groeiproces met jullie te delen.

Het is alweer ruim een jaar geleden dat wij verhuisden van het "oude" St. Jan naar het "nieuwe" St. Jan. Onze nieuwe start als communiteit hebben we op 27 december, het feest van St. Jan de Evangelist, bekrachtigd in een kostbare Eucharistieviering in ons huis. We deden dit samen met een wijde kring van mensen die ons zeer na staan. In deze viering hebben we, voor het eerst of opnieuw, onze religieuze geloften uitgesproken. We voelden ons hierbij gesteund door onze vriendinnen en vrienden die in de viering aanwezig waren. Van onze begeleider Jack kregen we bij deze gelegenheid een groot boek om belangrijke momenten van onze communiteit in vast te leggen. Veel van de aanwezigen hebben hun naam voor in dit boek gezet als bemoediging op onze weg. Voor ons is dit heel belangrijk; het betekent dat onze communiteit breder is dan wij met ons vieren.

Toen wij in 1998 de Vereniging Communiteit St. Jan oprichtten deden we dit al in het besef, dat de communiteit breder is dan alleen wij. We hebben dit besef uitgedrukt door het idee van een bondgenootschap met onze communiteit in de statuten op te nemen. Mensen die zich met ons verbonden voelen kunnen bondgenoot worden en samen met ons zoeken naar manieren om die verbondenheid uitdrukking te geven en te versterken. Een persoonlijke vorm kunnen we dan vinden in een gezamenlijk gesprek. Daarnaast hebben een paar van onze vriendinnen en vrienden zťlf spontaan het initiatief genomen om onze activiteiten financieel te steunen. We zijn dankbaar voor alles wat we, in welke vorm dan ook, van mensen mogen ontvangen. Als gemeenschap willen we niet in onszelf besloten zijn, maar ramen en deuren wijd open houden naar de buitenwereld. Dit komt tot uitdrukking in onze verbondenheid met mensen om ons heen, maar ook door onze activiteiten naar buiten toe. Zo zijn we nog steeds deelgenoten in het verbond met vrouwen in NamibiŽ, via de kerngroep waar drie van ons samen met een aantal Zusters van St. Jozef in zitten. We hebben ook dit jaar weer van harte de landelijke bijeenkomst van de Acht Mei Beweging ondersteund, onder andere door zorg te dragen voor de stiltetent en in de stands van Heleen's nieuwe werkgever, de KCL, en van Landbouw en Armoede. Ook hebben we met veel genoegen meegewerkt aan het Algemeen Kapittel van de Franciscaanse Beweging, waarvoor we als communiteit de slotviering hebben gemaakt. Daarnaast zijn we betrokken bij verschillende acties van vredesbeweging en milieubeweging, zoals een brieven-actie naar het Europese Parlement over genetische manipulatie, een wake van de Franciscaanse Vredeswacht aan de vooravond van de ITEC-wapenbeurs en een wake op Goede Vrijdag bij het "Grenshospitium" voor uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam. Binnen Amersfoort hebben we protest aangetekend tegen de aantasting van het bos Birkhoven. Dit bos heeft een belangrijke functie als "buurtbos" van onze wijk, maar het wordt bedreigd door plannen voor grootschalige recreatie.

Een open gemeenschap is echter niet alleen naar buiten toe open, maar ook naar binnen toe. We vinden het wezenlijk om te delen wat ons beweegt en elkaar hierin te dragen. De afgelopen maanden hebben we ervaren, in een paar moeilijke situaties rond familie en werk, dat we elkaar door Goede Vrijdag heen naar Pasen konden helpen. Nu het Pinksteren is realiseren we ons dat ook wij, met elkaar, Gods Geest nodig hebben om onze trouw en ons vertrouwen in elkaar vorm te blijven geven. Gemeenschap-zijn stond ook centraal in de Scholingsdagen van het Werkverband van Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede, die dit jaar in Baexem werden gehouden. Lidy, Dinie en Giny hebben aan deze dagen deelgenomen. De Scholingsdagen hebben ons meer zicht gegeven op de factoren die een open gemeenschap kunnen bevorderen of belemmeren. Het is ons daarbij ook duidelijk geworden hoe essentieel ieder individueel lid van de gemeenschap is.

Een belangrijk moment voor ons alle vier in de afgelopen maanden was ons communiteitsweekend bij de Huisgemeente het Hoge Steen, begin februari. In dit weekend zijn we samen met de vier bewoners van het Hoge Steen op zoek gegaan naar wat onze bron is: voor ieder van ons afzonderlijk en voor ons als communiteit. Die zoektocht kreeg vorm door meditatie, muziek, schilderen en het delen van onze ervaringen. In een viering die we met ons achten op de zondag hielden hebben we aan elkaar verteld hoe we de dagen beleefd hebben en deze beleving verdiept door samen zingen en het luisteren naar de oerklank van klankschalen. Het delen van brood en wijn was een echt agapŤ: een liefdesmaal waarin we Gods aanwezigheid mochten ervaren. Tijdens dit weekend zijn onze communiteit en de gemeenschap van het Hoge Steen elkaar gaandeweg als "zuster-gemeenschap" gaan herkennen.

Op 19 maart, de feestdag van St. Jozef, was het Dinie's 40-jarig professiefeest. We hebben dit jubileum op bescheiden wijze onder elkaar gevierd. In september willen we het uitgebreider gaan vieren en daarbij ook familie en vrienden uitnodigen. We hebben Hemelvaart samen gevierd in de prachtige natuur van de bergen rond St. Jean-Chambre ("de Kamer van St. Jan") in het Franse land.

Heleen heeft, na enkele maanden in het onderwijs, een nieuwe werkplek gevonden bij de Katholieke Centra voor Levensvorming (KCL) in Utrecht. Op de afdeling Jongerenpastoraat werkt ze aan het ontwikkelen van materiaal voor jeugd- en jongerengroepen. Het is een uitdagende baan met fijne collega's, waar ze zich al snel bij is gaan thuisvoelen.

Het is voor ons een troost dat ons "oude" huis tegenwoordig wordt gebruikt door de antroposofische stichting Arta. Deze stichting begeleidt mensen die vastgelopen waren op hun weg terug naar de samenleving. Wij onderhouden vriendschappelijke contacten met hen.

Lieve mensen, we wensen jullie allen van harte een zalig Pinksteren toe. Moge het vuur van de Geest ons allen doortintelen en inspireren. Voor wie ons eens wil bezoeken geldt natuurlijk nog altijd: van harte welkom!


Vrede en alle Goeds,

Communiteit St. Jan:
Lidy Brager
Dinie van 't Erve
Heleen Ransijn
Giny WierengaTerug