Rondzendbrief van 16 december 1998


Deze brief hebben wij tegen Kerstmis 1998 gestuurd naar een groot aantal mensen die zich bij ons betrokken voelen. De brief geeft een aardig overzicht van waar wij ons zoal mee bezighouden.


Lieve mensen,

In deze donkere dagen vr Kerstmis wensen wij jullie van harte: Vrede en alle Goeds! Via deze brief willen we iets van onze ervaringen en onze plannen met jullie delen.

Allereerst willen we jullie (voor zover jullie het nog niet wisten) graag laten weten dat we in een ander huis gaan wonen. Waarschijnlijk zullen we niet eerder dan eind januari kunnen verhuizen, want er moet nog een hoop aan gebeuren. Maandag 14 december is de aannemer begonnen met het plaatsen van een dakkapel en het maken van een aanbouw, en we gaan er nog veel aan schuren, timmeren, behangen en schilderen. Maar n ding is voor ons nu al zeker: het wordt een huis waarin het goed is om te wonen.

Op 13 november is de notarile acte gepasseerd van de oprichting van de Vereniging Communiteit St. Jan. Bijzonder aan deze vereniging is dat mensen nu ook 'bondgenoot' van ons kunnen worden, wanneer zij of hij zich aangesproken voelt door onze spiritualiteit zoals we die verwoord hebben in onze Intentieverklaring (zie de pagina 'Intentieverklaring'). Hoe dit bondgenootschap zich verder zal ontwikkelen zal de toekomst uitwijzen. Met opzet hebben we dit nog niet teveel vastgelegd, om zoveel mogelijk ruimte te laten voor de eigen invulling van iemands bondgenootschap met ons.

Op ons nieuwe adres gaan we door met onze gebedsdiensten (iede-re avond), onze bijbel-avonden (eens per maand) en andere acti-viteiten. Er zal ook weer ruimte zijn voor activiteiten van de St. Henricusparochie, zoals de vergaderingen van de MOV- groep en de tweewekelijkse bijbelgroep (de vroegere kindernevendienstgroep). We zouden het fijn vinden als ook ons nieuwe huis een plaats wordt waar mensen zich thuis voelen. Helaas raken we wl bij de verhuizing onze prachtige kapel kwijt en zal onze nieuwe gebedsruimte aanzienlijk kleiner zijn. We zijn erg gelukkig dat we in het Soesterkwartier blijven wonen. We voelen ons erg thuis in deze gezelligste wijk van Amersfoort, waarmee we ons sterk verbonden voelen. Bovendien weten we dat ook veel Soesterkwartierders hier gelukkig mee zijn.

Naast de activiteiten waar we binnen ons huis mee doorgaan blijven we ons ook daarbuiten inzetten voor gerechtigheid en vrede. Individueel doen we dit op verschillende plekken, zoals in de werkgroepen 'Midden- en Oost-Europa' en 'Landbouw' van het landelijke Werkverband van Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede (WRGV) waar Lidy en Giny actief in zijn. Dinie en Heleen zijn allebei lid van de redactie van het blad 'Vier-in-n', het samenwerkingsverband van Kerk en Vrede, de Basis-beweging Nederland, het Landelijk Oecumenisch Platform en het WRGV. Als communiteit zetten we ons in voor basisgezondheidszorg voor vrouwen in Namibi. Dit doen we samen met de congregatie Zusters van St. Jozef.

In de nabije toekomst willen we contacten gaan leggen met andere religieuze leefgroepen en communiteiten in het land. In het nieuwe jaar willen we hen ontmoeten om ervaringen en ideen uit te wisselen met betrekking tot religieus gemeenschapsleven in deze tijd. We vinden het belangrijk dat er communicatie tot stand komt tussen onze communiteit en andere mensen die gekozen hebben voor hedendaagse vormen van religieus gemeenschapsleven.

Lieve mensen, dit waren zo onze ervaringen en plannen die we graag met jullie wilden delen. We wensen jullie een goede voorbereiding op Kerstmis, waarin het licht van de komende Messias voor ons allen mag schijnen. Het ga jullie goed, en tot ziens.


Vrede en alle Goeds,

Communiteit St. Jan:
Lidy Brager
Dinie van 't Erve
Heleen Ransijn
Giny WierengaSinds 3 juni 1999 is ons adres:

Noordewierweg 183, 3812 DE Amersfoort

Daarvóór was het:

M. Withoosstraat 36, 3812 ST Amersfoort

Ons telefoonnummer is (ongewijzigd): 033-4611651


Terug