Communiteit St. Jan
Wie zijn wij?
"We willen leven in gemeenschap als mensen
die zich aan elkaar verbonden hebben
om God te zoeken als bron van hun leven."
(Uit onze Intentieverklaring)Wij zijn een groep vrouwen die samen in Amersfoort een religieuze leefgemeenschap vormen. Als gemeenschap willen wij midden in de wereld staan en hierbij "alert blijven voor wat er zich afspeelt in de wereld van vandaag en er met liefdevolle daadkracht op reageren, in het perspectief van het Rijk Gods."
(Uit onze Intentieverklaring)

Nieuws
Lidy Brager overleden
Op 5 december 2002 overleed ons communiteitslid Lidy Brager na een ernstige ziekte. We zijn diep verdrietig over haar dood, maar ook dankbaar voor wat ze voor ons betekend heeft. Op de speciale "in memoriam"-pagina zijn teksten te vinden die wijzelf en vrienden van onze communiteit geschreven hebben naar aanleiding van Lidy's overlijden.


St. Jan zet zich in voor de vrede
Sinds november 2001 is de Communiteit St. Jan aangesloten bij het landelijke Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog', een coalitie van ruim 200 vredes-, ontwikkelings-, migranten- en andere maatschappelijke organisaties. Het Platform wil allen verenigen die kritisch staan tegenover de "oorlog tegen het terrorisme" van de Amerikaanse president George Bush. Landelijk en plaatselijk organiseert het Platform acties om de bedenkelijke kanten van deze oorlog aan de kaak te stellen.
Voor meer nieuws over het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog': zie de website van het Platform en ook de Vredessite.

Wie zijn wij?
Een impressie van ons leven samen.

Kijk ook eens naar:
Onze Intentieverklaring
In onze Intentieverklaring hebben we geprobeerd onder woorden te brengen wat ons ten diepste beweegt om samen communiteit te zijn.

Onze Rondzendbrieven
Een paar keer per jaar sturen wij een brief rond aan familie en vrienden van de communiteit, waarin we met hen ons wel en wee delen. Tot nu toe zijn er drie rondzendbrieven uitgekomen.

Onze favoriete Internetlinks
Op deze pagina hebben we links opgenomen van plaatsen waar wij zelf zoal actief zijn en van verschillende (actie)groepen en organisaties waarmee we ons verwant voelen.

Reacties:
Post E-mail naar de communiteit

Dansende pinguins
Made with NoteTab