Communiteit St. JanEen intentie-verklaring

van ons leven in gemeenschap.
We willen leven in gemeenschap als mensen

die zich aan elkaar verbonden hebben

om God te zoeken als bron van hun leven.

Vanuit een lange traditie van religieus gemeenschapsleven

- gevoed door het geestelijk erfgoed van Julie Billiart,

zoals dit onder andere verwoord is in

'Wat ons beweegt';

Spiritualiteit van de Zusters van Onze Lieve Vrouw -

willen we ons leven delen met elkaar en met anderen,

om zo elkaar te inspireren en aan te vullen.In onze gemeenschap willen we ons leven

onder kritiek stellen van de evangelische raden.

Daarbij draagt ieder verantwoordelijkheid

voor haar eigen leven

en is tegelijkertijd verantwoordelijk voor het geheel.

Daartoe roepen we elkaar op en stimuleren we elkaar,

om de talenten die ieder heeft

te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Onze onderlinge verschillen accepteren we;

we weten immers dat we als uniek persoon geschapen zijn

en dat God de oorsprong en het uiteindelijk doel

van ons allen is.In ons samen-leven zijn we elkaars spiegels.

Door oprecht te leven met de ander

leert ieder van ons zichzelf beter kennen

en kunnen we gaandeweg groeien

om zo mooi mogelijk mens te worden.Naar het voorbeeld van Jezus

en zoveel vrouwen en mannen

die ons daarin zijn voorgegaan,

zetten we ons daadwerkelijk in voor mensen in nood,

dichtbij en veraf.

Ons huis en ons hart staan gastvrij open

voor hen die bij ons aankloppen

in het bijzonder voor hen

die nog geen weg gevonden hebben

binnen de hardheid van onze samenleving.Onze communiteit is het centrum

van waaruit we actief zijn

in kerk en samenleving.

We dagen elkaar uit om alert te blijven

voor wat er zich afspeelt in de wereld van vandaag

en er met liefdevolle daadkracht op te reageren,

in het perspectief van het Rijk Gods.In gesprek, gebed en meditatie

bezinnen we ons dagelijks

op deze wijze van samenleven.
Terug